Chính sách vận chuyển

  • Ship toàn quốc đồng giá 35k/1 đơn hàng
  • Miễn phí ship đối với đơn hàng từ 700k trở lên
  • Thời gian xử lí đơn hàng: Trong khoảng tối đa 1 ngày kể từ khi khách đặt hàng thành công
  • Thời gian vận chuyển hàng:
  • Miền Bắc khoảng 1-3 ngày khách nhận được
  • Miền Trung khoảng 3-5 ngày khách nhận được
  • Miền Nam khoảng 5-7 ngày khách nhận được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


The maximum upload file size: 64 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Contact Me on Zalo